Προστασία προσωπικών δεδομένων και Πολιτικής Cookie

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις αγορές σας στο tools-expert.gr είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Συγκεκριμένα όταν κάνετε μία παραγγελία, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση σας, την διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), ή του ΑΦΜ και ΔΟΥ στην περίπτωση Τιμολογίου κ.λπ.

Στην περίπτωση που οι πληρωμές σας γίνονται μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας θα σας ζητηθεί και ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως της, στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται απευθείας η τράπεζα χωρίς να καταγράφονται από το δικό μας σύστημα, καθώς για την συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας σας γίνεται ανακατεύθυνση από το δικό μας e-shop σε περιβάλλον της αρμόδιας τράπεζας.

Το tools-expert.gr σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία σας και τις πληροφορίες που γνωστοποιείται στην εταιρεία μας. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να δημοσιοποιηθούν μόνο και τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.

Κατά την παραγγελία σας στο tools-expert.gr και με την επιλογή της χρήσης της αποστολής των προϊόντων σας με εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier) ή πρακτορείο μεταφορών σε μία διεύθυνση που επιθυμείτε, δίνετε την έγkρισή σας , για χρήση των δεδομένων αυτών στο συνοδευτικό δελτίο της αποστολής σας Voucher ή στο Τιμολογίο / Απόδειξη Λιανικής Δελτίο Αποστολής (στην περίπτωση του πρακτορείου μεταφορών). To tools-expert.gr δεν φέρει ευθύνη για την χρήση των προσωπικών σας αυτών δεδομένων από την εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier) ή του πρακτορείου μεταφορών.

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα tools-expert.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας σας ή ενημέρωση για προσφορές. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος tools-expert.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας tools-expert.gr συμφωνείτε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για την αποστολή και ενημέρωση της παραγγελίας σας, αλλά και σχετικές ενημέρωσεις για προσφορές. Επιπλέον, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή της εκάστοτε παραγγελίας σας, σε Courier ή Πρακτορεία Μεταφορών, ώστε να παραδοθεί σε εσάς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του και το tools-expert.gr έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει.